چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - 24 April 2019
Home / Tag Archives: نظریه های جامعه شناسی دکتر توسلی، دکتر عباس کاظمی

Tag Archives: نظریه های جامعه شناسی دکتر توسلی، دکتر عباس کاظمی

کتاب نظریه ها به عنوان تنها بازی در شهر عمل می کرد/ وضعیت ایستا که کتاب از نظریه ارایه می‌کند خود نشانه‌ای بر کاربرد نظریه‌ها در جامعه‌شناسی ایران است

جامعه ایرانی: متن زیر سخنرانی دکتر عباس کاظمی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نقد ...

ادامه مطلب »