دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - 10 December 2018
Home / Tag Archives: دکتر رفیع پور، قانعی راد، هادی خانیکی، رحیم محمدی،فاطمه جواهری، همایش جامعه ایرانی و جامعه شناسان ایرانی

Tag Archives: دکتر رفیع پور، قانعی راد، هادی خانیکی، رحیم محمدی،فاطمه جواهری، همایش جامعه ایرانی و جامعه شناسان ایرانی

دکتر رفیع پور: آنچه امروز در اولویت قرار دارد اصلاح ایران است، اهمیت رشته‌هایی مثل جامعه‌شناسی و علوم دیگر بسته به نقش آن‌ها در این اصلاح است/ امروز بزرگ‌ترین مسأله‌ی ما مشکل هویت است.

دکتر رفیع پور: آنچه امروز در اولویت قرار دارد اصلاح ایران است، اهمیت رشته‌هایی مثل جامعه‌شناسی و علوم دیگر بسته ...

ادامه مطلب »