دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - 18 February 2019
Home / Tag Archives: خانواده ایرانی ، عقاید قالبی، نقد، مقدس، طلاق، جامعه ایرانی، محافظه کاری، خانواده کوتاه مدت، افسانه تعدد علل، حسن محدثی، آزاد ارمکی، دولتی شدن خانواده

Tag Archives: خانواده ایرانی ، عقاید قالبی، نقد، مقدس، طلاق، جامعه ایرانی، محافظه کاری، خانواده کوتاه مدت، افسانه تعدد علل، حسن محدثی، آزاد ارمکی، دولتی شدن خانواده

حسن محدثی: عقاید قالبی جامعه شناسان ایرانی خانواده مانع از تشخیص مسئله داری خانواده در ایران شده است / دکتر آزاد: جمهوری اسلامی خفت خانواده را گرفته و تعیین مسیر می کند

جامعه ایرانی : دهمین  نشست تحلیل و نقد آثار و افکار دکتر تقی آزاد ارمکی در اتاق جلسات جهاد دانشگاهی ...

ادامه مطلب »