یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ - 26 May 2019
Home / مطلب اصلی وسط (page 5)

مطلب اصلی وسط

دکتر محمدی: پروبلماتیزه کردن، بیان مسأله‌های عصری جامعه است و تاریخ جامعه شناسی با پروبلماتیزه کردن یعنی با کشف مسأله‌های جامعه و طرح پرسش آغاز می شود

جامعه ایرانی: متن کامل سخنرانی دکتر رحیم محمدی دبیر علمی همایش «جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی» در آغاز همایش ...

ادامه مطلب »

دکتر پارسانیا: ابن خلدون را فقط می توان در حاشیه غزالی و تفکر اشعری بعد از غزالی قرائت کرد/ابن خلدون ظرفیت همراهی با علم (science) را بیش از دیگر متفکران دارد

جامعه ایرانی: متن کامل سخنرانی دکتر حمید پارسانیا دراولین همایش«جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی»   در مورد نقشی که ...

ادامه مطلب »

دکتر حاضری: خانواده جامعه شناسی ایران بایدهویت منسجم و همبستگی خود را نشان دهد/ دکتر شارع پور: دکتر آزاد در جامعه شناسی ایران نقش حلقه واسط بین مرکز و پیرامون را ایفا کرده است.

جامعه ایرانی: سخنرانی دکتر حاضری و دکتر شارع پور به عنوان هیئت رئیسه  در اولین همایش «جامعه شناسان ایرانی و ...

ادامه مطلب »