یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ - 24 March 2019
Home / روش شناسی

روش شناسی

مصاحبه

مصاحبه برگرفته از سایت انسان شناسی و فرهنگ خورشیدچهر مادلن گراویتز / ترجمه ناصر فکوهی تعریف : واژه «دیدار» (entrevue) ...

ادامه مطلب »