چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - 24 April 2019
Home / توسعه ایرانی (page 10)

توسعه ایرانی

دکتر پارسانیا: ابن خلدون را فقط می توان در حاشیه غزالی و تفکر اشعری بعد از غزالی قرائت کرد/ابن خلدون ظرفیت همراهی با علم (science) را بیش از دیگر متفکران دارد

جامعه ایرانی: متن کامل سخنرانی دکتر حمید پارسانیا دراولین همایش«جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی»   در مورد نقشی که ...

ادامه مطلب »

دکتر حاضری: خانواده جامعه شناسی ایران بایدهویت منسجم و همبستگی خود را نشان دهد/ دکتر شارع پور: دکتر آزاد در جامعه شناسی ایران نقش حلقه واسط بین مرکز و پیرامون را ایفا کرده است.

جامعه ایرانی: سخنرانی دکتر حاضری و دکتر شارع پور به عنوان هیئت رئیسه  در اولین همایش «جامعه شناسان ایرانی و ...

ادامه مطلب »